STERK OP SCHOOL


PASSEND ONDERWIJS
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat kinderen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperkingen. Kinderen gaan in principe naar het regulier basisonderwijs. Indien het kind beter op zijn plek is binnen het speciaal (basis)onderwijs, wordt daar gezocht naar de juiste plek. Indien nodig wordt er extra ondersteuning in de klas geregeld. Dit alles om uiteindelijk zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.


EEN PASSENDE START VOOR UW KIND IN HET BASISONDERWIJS
Gaat uw kind binnenkort naar het basisonderwijs? Zijn er twijfels of uw kind het (reguliere) basisonderwijs kan volgen? Dan kan Sterk op School u adviseren over de schoolkeuze voor uw kind. Ook bekijkt Sterk op School of uw kind ondersteuning op school nodig heeft om een goede start te maken. Want ieder kind verdient onderwijs dat bij hem of haar past.


OVER STERK OP SCHOOL
Sterk op School is een project van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW) en het Sociaal Kernteam Westland (SKT). Het project verbindt ouders, kinderopvang, peuterspeelzalen en basisscholen in Westland met de ondersteuningsadviseur van SPOW en de zorgregisseur van het SKT of een medewerker van het jeugdteam van uw gemeente. Iedereen bekijkt vanuit de eigen deskundigheid hoe uw kind het beste ondersteund kan worden in het onderwijs.


AANMELDEN
Aanmelding bij Sterk op School kan door het formulier op deze site in te vullen.


WERKWIJZE
Binnen enkele werkdagen na aanmelding wordt er contact met u opgenomen door een medewerker van Sterk op School. Er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Hierbij zijn een orthopedagoog en zorgregisseur aanwezig. Vanuit verschillende invalshoeken kan zo gekeken worden naar een passende onderwijsplek en passende ondersteuning voor uw kind. Indien uw kind de peuterspeelzaal of de kinderopvang bezoekt zal ook deze worden betrokken, bijvoorbeeld door het doen van een observatie. Hierna worden in een gesprek met alle betrokkenen de bevindingen besproken. Met deze informatie kan een gerichte(re) keuze gemaakt worden voor een school voor uw kind. De medewerker van SOS kan u ondersteunen in het contact leggen met de betreffende school.


TOESTEMMINGSVERKLARING
Sterk op School maakt gebruik van een toestemmingsverklaring. Dit is nodig om informatie over u en uw kind te kunnen delen met anderen belangrijke betrokkenen. Tijdens het intakegesprek vullen de medewerkers van Sterk op School dit formulier samen met u in. Sterk op School vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.


CONTACT
Wilt u uw kind aanmelden of meer informatie? Neem dan contact op met Sterk op School via info@sterkopschool.nl


LINKS
Site SPOW: spow.nl
Site SKT: sktwestland.nl